Kuisregels

Welkom op onze site!

DoemijmaarAntwerpen zet zich vol enthousiasme in om inspirerende, informatieve of opmerkelijke informatie te verstrekken over al wat er zich in en rondom Antwerpen afspeelt.  Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het opstellen, plaatsen en verspreiden  van de informatie op deze website. Mocht u onverhoopts onvolkomenheden of onjuistheden  aantreffen, meldt u dit dan vooral via het e-mailadres: info@doemijmaarantwerpen.com Ook voor suggesties/aanbevelingen kunt u via dit e-mailadres terecht.  Wij zouden dit zeer op prijs stellen.

Door onze website doemijmaarantwerpen.com te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, stemt u in met onze disclaimer.

Aansprakelijkheid

DoemijmaarAntwerpen sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie. Wij kunnen geen garantie geven inzake de juistheid, volledigheid, of het bijgewerkt zijn van informatie die via deze website geraadpleegd wordt of via onze website wordt uitgewisseld tussen derden. Wij houden ons het recht voorbehouden de verstrekte informatie te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Eveneens wordt alle aansprakelijkheid uitgesloten van informatie op externe sites die door middel van links op onze website toegankelijk worden gemaakt, dan wel voor de wijze waarop wij door derden kenbaar worden gemaakt. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van geplaatste reacties bij berichten op onze site en voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Wij kunnen niet garanderen dat onze website geheel veilig is. Indien onze site tijdelijk niet bereikbaar is en u daar rechtstreeks dan wel onrechtstreeks schade van ondervindt, betreuren wij dit, maar wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Auteursrecht

Alle informatie op deze website, geschreven door onze redacteuren, is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten zijn in handen van DoemijmaarAntwerpen. Het is niet toegestaan, behoudens de beperkingen van het auteursrecht, de aangeboden informatie op deze website te downloaden of op enigszins andere wijze openbaar te maken, te verspreiden (al dan niet voor commercieel gebruik), te kopiëren of te verveelvoudigen zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Wij trachten de rechten van de makers van de op deze website getoonde of vermelde werken optimaal te waarborgen. Informatie die niet direct afkomstig is van onze redacteuren zal volgens de regels van het auteursrecht (en andere intellectuele eigendomsrechten) behandeld worden. Wij vergewissen ons ervan, voor zover mogelijk, dat met het tonen of het vermelden van informatie van derden geen inbreuk gepleegd wordt op auteursrechten dan wel op een ander intellectueel eigendomsrecht.  In sommige gevallen kan de aard van het materiaal met zich meebrengen dat wij niet in staat zijn op de afbeelding, video of tekst direct de bron te vermelden. Ook kan het mogelijk zijn dat er sprake is van zogenaamde ‘verweesde werken’, waardoor wij redelijkerwijs niet in staat kunnen zijn de maker of de rechthebbende te achterhalen.
Indien u meent dat uw auteursrechten geschonden worden, kunt u contact opnemen via ons emailadres info@doemijmaarantwerpen.com

Verwijderen berichten

Wij houden ons gerechtigd geplaatste berichten door derden te verwijderen van onze website.

Toepasselijk recht

Op deze website is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen zullen, indien nodig, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.

Juridische kwesties

Voor juridische kwesties kunt u contact opnemen met Annelies Lesuis via www.crowdcreationcompany.nl.